kooperatiflerin
... çökmesini önlemek ve zor zamanlarda zeytinyağı arzını konsantre etmekti. Şirket kooperatiflerin, özel şahıs kontinü tesislerinin ve özellikle finans kuruluşlarının gönüllü katılımı ile kurulmuştu. Cecasa'da kooperatiflerin payı ise yüzde70-80'ler civarındaydı. ...